Wyświetl stronę w języku:

Warunki

Lekcje muszą być opłacone z góry. W przypadku rezygnacji z ukończenia kursu opłata za lekcje nie podlega zwrotowi.

Długość lekcji zostanie zachowana – w przypadku trudności technicznych w trakcie lekcji ewentualny utracony czas zostanie dodany do danej lekcji, a jeżeli jest to niemożliwe, o utracony czas zostanie przedłużona przyszła lekcja.

Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić prawidłowe zarejestrowanie lekcji, niemniej nie przewidujemy rekompensaty, jeżeli rejestracja z jakiegokolwiek powodu się nie powiedzie.

Lekcje muszą zostać wykorzystane w ciągu 3 miesięcy od momentu rezerwacji.

Optilang może okresowo wprowadzać specjalne promocje. Promocje te będą podlegać konkretnym warunkom i obowiązywać przez konkretny czas, i nie będą stanowić podstawy dla klientów do występowania o zwrot już dokonanej płatności.

Odwołania:

Lekcje odwołane z co najmniej 24 wyprzedzeniem mogą zostać przeniesione na inny termin bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Lekcje odwołane później niż na 24 przed terminem nie zostaną przeniesione na inny termin, a opłata za nie nie zostanie zwrócona.