Wyświetl stronę w języku:

English Pre-intermediate Course

Kurs 80-120 godzin. Kurs odbędzie studentów również w poziomie CEFR B1. Poziom ten zostanie zakończony w trakcie Pre-intermediate.
(CEFR = Common European Framework of Reference for Languages​​)

Kurs ten przeznaczony jest, aby umożliwić:

 Proszę kliknąć tutaj, aby skontaktować się z nami i omówić swoje wymagania.